To menu del dia o not to menu del dia, that is the question+

To menu del dia o not to menu del dia, that is the question